Nasz Zespół

Strona główna \ O nas \ Nasz Zespół

Barbara Idźkowska – mgr ekonomii na co dzień prowadząca własną działalność gospodarczą w branży szkoleniowej. Prywatnie szczęśliwa żona, matka dwóch wspaniałych córek. Szalona optymistka, zarażająca innych pasją do działania. Odważna, pełna empatii, przedsiębiorcza, silna wiarą która jak sama mówi: „góry przenosi” Związana ze Stowarzyszeniem Eurydyki od początku jego powstania. Od 2018 pełniąca funkcję wiceprezesa. Od 2022r jest prezesem organizacji.

W stowarzyszeniu zajmuję się:

Organizacją pracy zespołu, planowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju,
zadaniami administracyjnymi, marketingiem, fundreisingiem, prowadzeniem social media.

Inicjatorka i koordynatorka projektów i akcji społecznych:
„Od małej aktywności do dużej sprawności”
„Programu rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiającego powrót do pracy”
„Podziel się kobiecością”- #KobietyKobietom
„Charytatywnego ogniska wsparcia”

Współkoordynatorka:
Konferencji „Moc Kobiety” Warsztatów rozwojowych „Zbuduj swoja wewnętrzną siłę

Leczenie onkologiczne z powodu nowotworu jajnika przeszła w 2014 roku

 

Agnieszka Sakowicz– mgr ekonomii , zawodowo na co dzień pracująca w jednej z białostockich firm produkcyjno-handlowych. Prywatnie żona i mama 18-latki. Związana ze Stowarzyszeniem Eurydyki od 2017. Od 2022 roku pełni funkcję wiceprezesa organizacji.

W stowarzyszeniu zajmuje się:

Pracą administracyjną, marketingową, fundraisingową, prowadzeniem social media.

Inicjatorka i koordynatorka projektów:

Zaplanuj swoje zdrowe” – cyklu warsztatów profilaktycznych, happeningów, spotkań społecznych mających na celu popularyzację badań profilaktycznych zapobiegających rozwojowi nowotworów.  Pomysłodawczyni i autorka materiałów edukacyjnych, przekazywanych uczestniczkom przy okazji warsztatów i spotkań profilaktycznych.

Zajęć sportowych „Trzymaj Formę” –  aqua aerobik oraz nordic walking skierowanych do kobiet chorujących onkologicznie.

Współkoordynatorka: Akcji społecznej “Charytatywnego Ognisko Wsparcia”,

Podziel się kobiecością”- #KobietyKobietom , Konferencji „Moc Kobiety

 

Małgorzata Krętowska – absolwentka Instytutu Informatyki Politechniki Białostockiej. Zawodowo jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym uczelni wyższej. Prywatnie jest żoną i matką dwójki dzieci. Ze Stowarzyszeniem Eurydyki jest związana od 2017 roku. Od 2018 pełniąca funkcję skarbnika. Od 2022 pełni funkcję wiceprezesa organizacji.

W stowarzyszeniu zajmuje się:

Współpracą stowarzyszenia z Europejską Siecią Grup Wspierających Osoby z Nowotworami Ginekologicznymi (ENGAGe) oraz  #KoalicjąDlaŻycia osób z mutacjami w genach BRCA,
Organizacją wirtualnego biura stowarzyszenia.

Inicjatorka  i koordynatorka projektów:

Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej” – coroczne wydarzenie organizowane na Rynku Kościuszki w Białymstoku .
Nieprzypadkowe spotkania” –  edukacyjno- integracyjne spotkania  odbywające się w ostatnie czwartki miesiąca.

Współkoordynatorka:

pRAKtycznych porad” – dyżurów u pacjentek Uniwersyteckiego Centrum Onkologii

 Leczenie onkologiczne  z powodu nowotworu jajnika przeszła w 2017 roku.

 

Kira Mroczkowska – prywatnie jest żoną, matką i babcią trójki wnucząt. Związana ze stowarzyszeniem  od początku jego powstania. Od 2018 pełniąca funkcji prezesa organizacji. Od 2022 r. pełni funkcję członka komisji rewizyjnej.

W stowarzyszeniu zajmuje się: 

Kontaktem z pacjentkami, wypożyczeniami sprzętu rehabilitacyjnego

Koordynatoraka:

pRAKtycznych porad” – dyżurów u pacjentek Uniwersyteckiego Centrum Onkologii

Współkoordynatorka:
„Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej” – coroczne wydarzenie organizowane na   Rynku Kościuszki w Białymstoku.
Nieprzypadkowe spotkania” –edukacyjno- integracyjne spotkania odbywające się w ostatnie czwartki miesiąca.

Leczenie onkologiczne  z powodu raka szyjki macicy przeszła w 2011 roku.

 

Katarzyna Masłowiecka  – z wykształcenia mgr ekonomii, zawodowo  związana z dużą firma handlową, prywatnie jest żoną i mamą wspaniałego chłopca o imieniu Michał. Ze Stowarzyszeniem  Eurydyki  związana od 2020 roku. Od 2022 roku pełni funkcję członka komisji rewizyjnej.

W stowarzyszeniu zajmuje się:

Zadaniami fundraisingowymi

Współkoordynatorka:

Akcji społecznej  „ Charytatywne Ognisko Wsparcia

Jako wolontariuszka bierze udział  w wielu akcjach organizowanych przez stowarzyszenie takich jak: Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej , Światowy Dzień Świadomości  Raka Jajnika  oraz w wielu spotkaniach społecznych dotyczących profilaktyki antynowotworowej.

Leczenie onkologiczne  z powodu nowotworu jajnika przeszła w 2019 roku.

 

Aniela Kierzkowska – z wykształcenia radca prawny, na co dzień pracująca w administracji jednego z białostockich szpitali. Prywatnie żona i mama dwóch wspaniałych chłopców.  Pasjonatka zdrowego stylu życia i sportu. Związana ze Stowarzyszeniem Eurydyki od 2020 r. Od 2023 r. pełni funkcję członka zarządu organizacji.

Inicjatorka i koordynatorka:

Cyklicznych wyjść do kina „Kino Kobiet„

Naturoterapii – „Leśnych Wędrówek po Zdrowie”– skierowanych do kobiet chorujących onkologicznie,  ich rodzin, znajomych i przyjaciół.

Współkoordynatorka:

Akcji społecznej „ Charytatywne Ognisko Wsparcia”. 

Jako wolontariuszka bierze udział  w wielu akcjach organizowanych przez stowarzyszenie takich jak: Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej , Światowy Dzień Świadomości  Raka Jajnika  oraz w wielu spotkaniach społecznych dotyczących profilaktyki antynowotworowej. Aktywnie  zachęca swoje lokalne środowisko do udziału w kampaniach społecznych.

Leczenie onkologiczne ( w trakcie kontynuacji)  z powodu nowotworu piersi przeszła w 2019 roku.

 

Iwona Michalczuk–  Z zawodu pielęgniarka z 32 letnim stażem pracy. Prywatnie szczęśliwa żona, matka jednego syna i babcia jednej wnuczki. Związana ze stowarzyszeniem od 2021 roku. Od 2023 pełni funkcję członka zarządu.

W stowarzyszeniu zajmuje się:

Zadaniami fundraisingowymi

Koordynatorka:

Spotkań integracyjnych – “Budujemy relacje”

Współkoordynatorka:

Akcji społecznej: „Charytatywne Ognisko wsparcia” 

Jako wolontariuszka bierze udział  w wielu akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie takich jak: Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej , Światowy Dzień Świadomości  Raka Jajnika  oraz w wielu spotkaniach społecznych dotyczących profilaktyki antynowotworowej.

Leczenie onkologiczne z powodu raka trzonu macicy przeszła w 2020 roku.

 

 

Maria Zawadzka- Samoszuk – Absolwentka Master of Business Administration (MBA Zarządzanie) na Uczelni Łazarskiego oraz kierunku HR Business Partner w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie HR-owe i menedżerskie zdobywała w działach personalnych dużych organizacji oraz zarządzając własną firmą konsultingową. Wykładowca Akademicki w Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz na Uczelni Łazarskiego. Doświadczony trener biznesu, coach, mentor, partner biznesowy w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim oraz certyfikowany konsultant analiz potencjału i osobowości. Związana ze stowarzyszeniem od 2021 roku.
W stowarzyszeniu zajmuje się:

Zadaniami fundraisingowymi oraz prowadzeniem warsztatów i szkoleń

Inicjatorka i koordynatorka:

Konferencji “Moc Kobiety”

Warsztatów rozwojowych „Zbuduj swoja wewnętrzną siłę”

 

Dorota Piotrowska – z wykształcenia pedagog, z zawodu specjalista d.s. marketingu zajmująca się wsparciem sprzedaży online. Mama trzech dorosłych synów i babcia trzech uroczych wnuków.  Ze stowarzyszeniem związana od 2022 roku w funkcji Członka Stowarzyszenia Eurydyki.

W stowarzyszeniu zajmuje się:

Administracją strony www.eurydyki.pl

Zadaniami fundreisingowymi

Jest w grupie Wolontariuszy „pRAKtycznych porad” – dyżurach u pacjentek Uniwersyteckiego Centrum Onkologii USK w Białymstoku. (w tej chwili ze względu na chorobę musiała zawiesić dyżury.)

Jako wolontariuszka bierze udział  w wielu inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie  w wielu spotkaniach społecznych dotyczących profilaktyki antynowotworowej.

Leczenie onkologiczne z powodu nowotworu miednicy przeszła w  2021/2022 roku. Obecnie na zwolnieniu lekarskim lecząca się po wznowie nowotworu miednicy.

 

Skip to content