Historia Stowarzyszenia

Strona główna \ O nas \ Historia Stowarzyszenia

Logo Eurydyk

Stowarzyszenie Eurydyki powstało w 2014 roku z inicjatywy położnych, lekarzy oraz pacjentek Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej USK. Podstawy działania Stowarzyszenia zostały opracowane przez dr Agnieszkę Wojno, prof. Pawła Knappa oraz Anetę Romańczuk – pacjentkę i pierwszą Prezes Stowarzyszenia Eurydyki.

W pierwszych latach istnienia, działania Stowarzyszenia były głównie skierowane do pacjentek z nowotworami ginekologicznymi leczonych w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, a następnie, od 2019 roku, w nowo utworzonym Uniwersyteckim Centrum Onkologii USK.

W tym czasie z inicjatywy prof. Pawła Knappa Stowarzyszenie Eurydyki zostało również członkiem Europejskiej Sieci Grup Wspierających Osoby z Nowotworami Ginekologicznymi (ENGAGe) oraz ogólnopolskiej #Koalicji Dla Życia.

Konieczność dalszego rozwoju organizacji oraz potrzeby społeczne spowodowały, iż z biegiem czasu organizacja zmieniła swój pierwotny
charakter oferując wsparcie wszystkim kobietom chorującym onkologicznie. Inicjatorem zmian była Barbara Idźkowska  – aktualnie
prezes Stowarzyszenia Eurydyki.

W chwili obecnej organizacja współpracuje z wiodącymi ośrodkami onkologicznymi w Białymstoku, jak również z wieloma specjalistami zajmującymi się różnymi aspektami choroby onkologicznej.

Skip to content