Historia Stowarzyszenia

Strona główna \ O nas \ Historia Stowarzyszenia

Logo Eurydyk

Stowarzyszenie Eurydyki zostało założone 16.09. 2014 roku na oddziale Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej szpitala USK w Białymstoku. Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli prof. Paweł Knapp i dr Agnieszka Wojno. Podstawy działania stowarzyszenia opracowała  Aneta Maria Romańczuk – pacjentka i pierwsza Prezes Stowarzyszenia Eurydyki. Pierwszymi koordynatorami działań w stowarzyszeniu od 2014- 2018 były pacjentki oddziału: Aneta Maria Romańczuk- Turowska, Kira Mroczkowska, Barbara Idźkowska. Od 2018 roku koordynacją działań zajmowały się: Kira Mroczkowska, Barbara Idźkowska, Małgorzata Krętowska, Agnieszka Sakowicz. Od 2021r zespół koordynatorów powiększył się o kolejne osoby: Emilia Zalewska, Katarzyna Masłowiecka, Iwona Michalczuk, Aniela Kierzkowska, Maria Zawadzka- Samoszuk, Dorota Piotrowska.

W pierwszych latach istnienia, działania Stowarzyszenia były głównie skierowane do pacjentek z nowotworami ginekologicznymi leczonych w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, a następnie, od 2019 roku, w nowo utworzonym Uniwersyteckim Centrum Onkologii USK.

W tym czasie z inicjatywy prof. Pawła Knappa Stowarzyszenie Eurydyki zostało również członkiem Europejskiej Sieci Grup Wspierających Osoby z Nowotworami Ginekologicznymi (ENGAGe) oraz ogólnopolskiej #Koalicji Dla Życia.

Konieczność dalszego rozwoju organizacji oraz potrzeby społeczne spowodowały, iż z biegiem czasu organizacja zmieniła swój pierwotny
charakter oferując wsparcie wszystkim kobietom chorującym onkologicznie. Inicjatorem i realizatorem zmian strukturalnych organizacji, opracowaniem nowej strategi rozwoju oraz zmianą organizacji pracy w stowarzyszeniu była Barbara Idźkowska  – aktualnie prezes Stowarzyszenia Eurydyki.

W chwili obecnej organizacja współpracuje z wiodącymi ośrodkami onkologicznymi w Białymstoku, jak również z wieloma specjalistami zajmującymi się różnymi aspektami choroby onkologicznej.

Skip to content