Projekt „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”

Strona główna \ projekty \ Projekt „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”
Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Projekt „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”

1 stycznia 2017 - 30 grudnia 2021

Projekt „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – lidera projektu w partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Łomżyńskim Centrum Medycznym oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku. Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2017-2021.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia.

Adresatami projektu są osoby aktywne zawodowo w grupie wieku 25-50 lat, mieszkańcy województwa podlaskiego. Do tej grupy adresowane są działania polegające na wczesnym wykryciu głównych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, poprzez zastosowanie badań przesiewowych w postaci kwestionariusza wywiadu, pomiarów antropometrycznych, badań biochemicznych. Następnie osoby ze zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka zostaną poddane edukacji zdrowotnej, ukierunkowanej na zmiany zachowań zdrowotnych.

Grupę adresatów projektu stanowią również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze medycyny pracy, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pracodawcy, osoby zarządzające, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy opieki, edukatorzy zdrowia. Do tej grupy adresowane są szkolenia z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Projekt „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II. „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działania 2.5 „Aktywne i zdrowe starzenie się”. Całkowita wartość projektu wynosi 12 215 779,22, kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 11 602 369,99 zł.

Strona internetowa projektu: www.zdrowiewpracy.umb.edu.pl

Szczegóły

Start:
1 stycznia 2017
Koniec:
30 grudnia 2021
Wydarzenie Category:

Nasze poprzednie projekty